Ons advies voor succesvol daten

Artikel 8

Een koppel zijn, wat betekent dat vandaag?

Door Blanca van den Brand

Een koppel is niet meer wat het geweest is.

Tijden zijn veranderd, het -bij voorkeur getrouwde-koppel- is niet langer een noodzakelijk instituut voor de goede organisatie van onze maatschappij. Velen betreuren dit en denken met spijt in het hart terug aan de tijd toen men elkaar niet verliet, waar mannen en vrouwen hun contract respecteerden tot het einde en hun plichten als echtgenoten en ouders op vervulden. Want toen waren mannen, en vooral vrouwen, waarvoor het anders liep, zeldzaam. Gelukkige tijden, jammeren de mopperpotten, waarin mannen en vrouwen geen keuze hadden, met de vinger gewezen werden als ze zich niet hadden kunnen laten "ringen", waar liefde een luxe was die zelden ingeroepen werd om over een unie te beslissen.

Wat is er veranderd?
Vandaag willen we van elkaar houden, vooraleer ons te binden. Ziehier wat de ontwikkeling bemoeilijkt: gezien we niet meer geconditioneerd worden door de plicht, zijn we leidende figuur en ondernemers van onze liefdes geworden, vrij om te durven, te experimenteren, maar ook om te twijfelen, ons niet in het bad van ontmoetingen te storten, bang dat we door zoveel mogelijkheden, onbewust geanimeerd worden door superromantische verwachtingen. Want, als het huwelijk uit de mode raakt, zal het project Zijn/Haar hele leven met de andere door te brengen, door een meerderheid van de mannen en vrouwen teder benaderd worden Een droom die zoveel kostbaarder is, dat hij op voorhand vervloekt lijkt. En nochtans doet het er niets toe: deze droom overleeft de meest pessimistische vaststellingen.

De kwelling van de keuze
Het verleden leek ons gelukkig (het was vroeger steeds beter!) aangezien er geen alternatief was, geen terugkeer mogelijk, geen vrijheid zich al dan niet te engageren Deze vrijheid die we vandaag hebben, en de verplichting een verbintenis aan te gaan werd vervangen door het verlangen te houden van en van elkaar te houden. Lang. Nu we de keuze hebben, vrezen we ons te vergissen, gekwetst te worden, onze tijd te verliezen, we willen steeds het beste, zonder te weten wat dat eigenlijk is We hebben zoveel eisen dat we onszelf soms afsluiten voor elke mogelijkheid op ontmoetingen. Het meest veilige middel om geen fouten te maken...

De roes van de ontmoeting
Vooraleer zichzelf of de andere te vinden? - de ontmoeting is durven Want onbewust zijn we er bang voor, ook al willen we het nog zo graag. In onze dromen is het zo mooi, zo perfect dat we bang zijn deze droom te concretiseren, en hem misschien wel te verliezen... Om deze angsten te verdoezelen, hullen we ons in zekerheden over wat een « echte » ontmoeting, een « normaal » koppel moet zijn, een man « zoals het moet » een « vervulde » vrouwelijkheid. Zoveel vooroordelen die ons belemmeren, en waardoor we hij/zij waarnaar we zo verlangen voorbijlopen. Zonde...

Het liefdesavontuur
Tijden zijn veranderd, maar we trachten er nog steeds naar iemand te vinden, onszelf te vinden, van elkaar te houden. Moeten we ons dit beklagen? Ik denk van niet. Is het liefdesavontuur niet het meest opwindende, het meest aantrekkelijke van ons bestaan? Datgene waarnaar we in elk geval allemaal zo erg verlangen? Een avontuur dat, om het te kunnen begrijpen, eist dat we een eventuele reisgezel tegemoet gaan. Met onze artikels en onze tips, begeleiden wij uw vragen over deze ontmoeting, die u door hier in te schrijven, wilt beleven. Niet door u uit te leggen hoe dit te doen en hoe te zijn, maar door de vooroordelen die u verhinderen uzelf te zijn en het op uw manier te doen, op een originele manier te verjagen. De enige die in staat is Hem/Haar die u mist te verleiden. Wij helpen u de inzet van deze ontmoeting te verlagen en te relativeren, om ze zo licht aan te gaan. Een lichtheid die de intensiteit ervan niet zal beïnvloeden, integendeel!

Ontmoet de singles die
echt bij u passen

  • Doe gratis onze persoonlijkheidstest
  • Bekijk UW matches
  • Neem contact op

Online help

Alle antwoorden
op uw vragen: