Algemene Voorwaarden Lexamore

INLEIDING

(Gebruiksvoorwaarden bijgewerkt op 20/08/2020)

De onderneming Meetic (hierna “Lexa”) en de bedrijven van haar Groep (hierna, “de Groep”) biedt op elektronische communicatienetwerken een virtuele datingservice tussen personen aan (hierna de “Dienst(en)”):

– Lexa is een datingservice tussen personen die voor de Members toegankelijk is via internet, mobiele telefoon of mobiele applicaties en via vaste telefoon. Bepaalde functionaliteiten zijn gratis toegankelijk voor Members en andere functionaliteiten zijn betalend voor de Members die een vast abonnementsbedrag betalen.

– Lexamore, een Lexa-dienst is een dienst om mensen te ontmoeten. Zij biedt haar Members aan elkaar te vinden dankzij het gebruik van een psychologische matching. Deze wordt mogelijk gemaakt door een exclusieve test, de Lexamore-persoonlijkheidstest, die op internet toegankelijk is voor de Members van Lexamore. De Lexamore-persoonlijkheidstest en de psychologische matching zijn verplicht. Als de Members de test niet afleggen, kunnen zij niet de profielen bekijken van de Members die overeenkomen met hun zoekopdracht. Bepaalde functionaliteiten van de Lexamore dienst zijn gratis toegankelijk en voor andere functionaliteiten moeten de Members betalen.

– Andere datingservices die door Lexa of andere bedrijven van de Groep verleend worden en die via internet, mobiele telefoon of mobiele apps aan Leden of bepaalde categorieën Leden ter beschikking staan. Bepaalde kenmerken van de Gespecialiseerde Diensten staan gratis aan Leden ter beschikking terwijl Leden voor andere kenmerken moeten betalen.

Wij verzoeken je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je je bij Lexa als member registreert, om zo samen met Lexa en haar Groep bedrijven de ontwikkeling van een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande site te waarborgen.

Door je in te schrijven als Member erken je dat je volledig bent geïnformeerd over en gebonden bent aan alle bepalingen van (i) deze Algemene Voorwaarden, (ii) onze Privacy Policy, Cookie Policy en Community Richtlijnen, die allemaal middels verwijzing deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden, alsmede aan alle overige voorwaarden die aan jou zijn meegedeeld en waarmee je hebt ingestemd bij het aankopen van Betaalde Diensten die bovenop de Diensten worden aangeboden, hetgeen een overeenkomst tot stand brengt tussen jou en Lexa. Indien je niet gebonden wenst te zijn aan alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dien je het gebruik van de Diensten te beëindigen.

Onder aan de registratiepagina bevindt zich een selectievakje met de tekst “Ik verklaar dat ik minimaal 18 jaar oud ben en dat ik de Gebruiksvoorwaarden van [naam van de dienst] heb gelezen”. Door op dit selectievakje te klikken, erkent de Member dat hij/zij volledig geïnformeerd is en dat hij/zij gebonden is aan alle bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden. Elke bijzondere bepaling die betrekking heeft op een aanbieding zal aan de Member ter goedkeuring worden voorgelegd op het moment van inschrijving.

De Gebruiksvoorwaarden zijn eigendom van Lexa en/of de Groep. Derhalve is, zonder dat deze opsomming limitatief is, voor de gehele of gedeeltelijke verspreiding, exploitatie, weergave, reproductie of gebruik, via welk medium dan ook, van deze Gebruiksvoorwaarden voor andere doeleinden dan strikt persoonlijke en niet-professionele, voorafgaande toestemming van Lexa vereist. Het niet verkrijgen van toestemming leidt ertoe dat de overtredende partij strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgd kan worden.

Naar boven

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In de Gebruiksvoorwaarden hebben onderstaande woorden of uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:

“Lexa” verwijst naar het geheel van Diensten dat erop is gericht om persoonlijke, recreatieve en niet-commerciële virtuele ontmoetingen tussen personen te faciliteren. Lexa is op verschillende manieren toegankelijk (internet, sms, mms, mobiele applicatie, enz.), zowel gratis als tegen betaling, afhankelijk van de aanbieding waarvan de Member gebruikmaakt.

“Lexamore” verwijst naar het geheel van Diensten dat erop gericht is persoonlijke, recreatieve en niet-commerciële virtuele ontmoetingen tussen personen te faciliteren, dankzij het gebruik van psychologische matching en door het afleggen van een exclusieve test, de Lexamore-persoonlijkheidstest, die toegankelijk is voor de Members van Lexamore. .

“De Lexamore-test” verwijst naar een psychologische test die de Members van Lexamore verplicht moeten afleggen om van de Diensten gebruik te kunnen maken. De Lexamore-test vormt de basis van de psychologische matching.
“De Resultaten van de Lexamore-test” verwijst naar de resultaten die zijn gegenereerd na het afleggen van de Lexamore-test en die aan de Members van Lexamore ter beschikking zijn gesteld in de vorm van een persoonlijk rapport.

“Dienst(en)” verwijst naar alle betaalde of gratis diensten die aan Bezoekers of Members ter beschikking staan, of het nu Members van Lexa, Lexamore of andere door Meetic of de bedrijven van de Groep verleende Diensten zijn.

“Lexa-dienst(en)” verwijst naar het geheel van diensten, zowel gratis als betalend, dat toegankelijk is voor de Members van Lexa.

“Lexamore-dienst(en)” verwijst naar het geheel van diensten, zowel gratis als betalend, dat toegankelijk is voor de Members van Lexamore.

“Member(s)” verwijst naar (het geheel van) de geldig geregistreerde gebruiker(s) van een abonnement op een of meerdere Diensten van Lexa of Lexamore of die toegang hebben tot een van de Diensten.

“Abonnement” verwijst naar een betaalbaar bedrag dat toegang geeft tot de betaalde Diensten van Lexa en/of Lexamore voor een beperkte periode die in het abonnement nader wordt bepaald. Het Abonnement kan een abonnement op Lexa of op Lexamore zijn afhankelijk van de Diensten waarop de Member zich heeft ingeschreven of waarvan hij/zij gebruikmaakt.

“Betaalde Dienst(en)” verwijst naar het geheel van de betaalde Diensten die toegankelijk zijn voor de Members die een geldig Abonnement hebben of voor de bezoekers die toegang tot een van de Diensten hebben.

“Site(s)” verwijst naar, individueel of gezamenlijk, de websites van de Groep, waaronder de website van Lexa die toegankelijk is via “www.lexa.nl”, de website van Lexamore die toegankelijk is via “www.lexamore.nl”, de Kern Datingsites en de Gespecialiseerde Sites, evenals door Meetic of de bedrijven van de Groep gepubliceerd mobiele apps via welke de Diensten verleend worden.

“Kern Datingsite(s)” verwijst individueel of gezamenlijk naar de voor alle Leden toegankelijke Site(s).

“Gespecialiseerde Site(s)” verwijst individueel of gezamenlijk naar de Sites die voor bepaalde categorieën Leden gereserveerd zijn.

“Upgrade” verwijst naar de betalende aanvulling, op het verzoek van een Member, voor aanvullende Diensten op diens Abonnement.

“Gebruiksvoorwaarden” verwijst naar deze overeenkomst.

“Groep” verwijst naar het geheel van bedrijven dat onder zeggenschap staat van, zeggenschap heeft over, of gelijke zeggenschap heeft met Meetic.

Naar boven

ARTIKEL 2. TOEGANG EN REGISTRATIE VOOR DE DIENSTEN

2.1. Procedure en voorwaarden voor toegang en registratie voor de Diensten, aanvang van het contract

2.1.1 Algemene voorwaarden voor toegang

De Member is verantwoordelijk voor de middelen (computer, software, telecommunicatiesystemen, enz.) waarmee toegang tot de Diensten wordt verkregen. 2.1.2 Voorwaarden voor toegang en gratis registratie

De inschrijving is gratis.
Op het inschrijfformulier dienen de verplichte velden te worden ingevuld, dat wil zeggen de velden met de volgende persoonlijke gegevens:
– Zoekopdracht;
– Geboortedatum;
– Land;
– Postcode;
– E-mailadres;
– Gebruikersnaam;
– Wachtwoord
Eenmaal geregistreerd completeert de Member zijn/haar profiel met de optionele en verplichte informatie zoals van toepassing. Deze informatie wordt openbaar gemaakt op de site en gedeeld met de andere Members. Het vermelden door de Member van zijn/haar persoonlijke gegevens (mailadres, postadres, telefoonnummer, enz.) wordt door Lexa uitdrukkelijk verboden (zie ook artikel 3.2.2 hieronder). De Member kan geplaatste informatie op elk moment wijzigen in de rubriek “Mijn Account en Abonnement”.
Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt iedere Member over een inlognaam (naam opgegeven door de Member) en een wachtwoord. Deze inlognaam en dit wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen niet aan derden bekend worden gemaakt of met derden worden gedeeld.

De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar. Voor een deelnemer die nog geen 18 jaar oud is, is het niet toegestaan de Diensten te gebruiken; hij of zij dient het gebruik van de Diensten onmiddellijk te staken.
Door een profiel op te stellen en gebruik te maken van de Diensten staat de Member ervoor in:

Lexa behoudt zich het recht voor deelname op ieder moment te weigeren, schorsen of beëindigen als de Member niet voldoet aan een of meer van deze vereisten.

Behalve in geval van eigen schuld van Lexa of technische mankementen van de Dienst(en), is de Member als enige aansprakelijk voor het gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de Member worden gedaan, ongeacht of deze al dan niet frauduleus zijn. De Member vrijwaart Lexa tegen elke vordering van deze aard. Lexa is overigens niet verplicht tot en beschikt evenmin over de technische middelen waarmee de identiteit van de personen die zich op de Diensten inschrijven, kan worden gecontroleerd. Als de Member redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar inloggegevens of account door iemand anders wordt gebruikt, dient hij/zij Lexa hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Wanneer een Member een vriend(in) wil introduceren en de contactgegevens van deze persoon naar aan het bedrijf van de Groep dat de Diensten levert, dient de Member eerst toestemming van de vriend(in) te hebben verkregen om zijn/haar gegevens door Lexa te laten verwerken. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om deze vriend(in), uit naam van en in opdracht van de Member die deze gegevens aan Lexa heeft geleverd, via een elektronisch bericht op de hoogte te brengen van de diensten van Lexa. Op die wijze verstrekt de Member deze informatie openlijk en vrijwillig en op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

2.1.3 Voorwaarden voor toegang en betalende registratie

De Member kan een betalend abonnement nemen en zo profiteren van extra functies, zoals het versturen en ontvangen van e-mails van en naar alle members, de gratis members inbegrepen. Om te profiteren van een betalend abonnement en van alle functionaliteiten van de Site, moet de Member zich vooraf identificeren met zijn/haar mailadres en wachtwoord,
Na het invoeren van zijn/haar persoonsgegevens en na het abonnement en de betaalwijze te hebben gekozen, moet de Member de betaling bevestigen, waarbij met deze laatste fase het contract met Lexa wordt geformaliseerd overeenkomstig artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

Verkeerd ingevoerde gegevens kunnen op elk moment worden gecorrigeerd alvorens het contract voor te leggen en op de button “Betaling bevestigen” te klikken. Door op de button “Betaling bevestigen” te klikken, tijdens het aankoopproces, na de inhoud van de aankoop te hebben gecontroleerd, en indien van toepassing, deze te hebben gewijzigd, verklaart de Member deze Algemene Gebruiksvoorwaarden integraal en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Als de betaling is bevestigd, wordt een overzicht van de betalingsopdracht, inbegrepen de aankoopreferentie, de duur van het gekozen abonnement, het gefactureerde bedrag en de factuurdatum weergegeven. Lexa zal na de validatie van de aankoop tevens de ontvangst van de aankoop per e-mail bevestigen. In de e-mail staan onder andere de belangrijkste kenmerken van de dienst waarop een abonnement is genomen, te weten de abonnementsduur, de facturatiecyclus, het gefactureerde bedrag, evenals deze Algemene Voorwaarden met de contactgegevens van Lexa.
Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van de Dienst, zal Lexa de accounts opheffen van Members die de diensten gedurende minimaal 6 (zes) maanden niet hebben gebruikt en van wie het account geen creditsaldo heeft. Deze periode van 6 (zes) maanden zal aanvangen op de datum dat het desbetreffende account geen creditsaldo meer vertoont.

Overigens worden de berichten die via de Sites door de Member zijn uitgewisseld en bewaard na een jaar automatisch verwijderd. De resultaten van de verschillende lijsten (bezoeken, favoriete profielen, foto’s, enz.) worden na 6 maanden verwijderd.

Naar boven

2.2. Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel L 121-21 van de Franse consumentenwet is de member op de hoogte van het feit dat hij/zij beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen vanaf de datum dat hij/zij zich heeft aangemeld voor de Diensten, om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder boete en zonder opgave van reden, per brief geadresseerd aan Meetic CS 10002 – 75320 PARIJS cedex 09 of door het contactformulier in te vullen.

Als de member gebruikmaakt van dit herroepingsrecht, zal Lexa de totaliteit van de betaalde bedragen terugbetalen binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum waarop Lexa is geïnformeerd over de beslissing van de member om zich te herroepen.
De terugbetaling zal via dezelfde betaalwijze geschieden als de wijze die door de member werd gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de member uitdrukkelijk het tegendeel vermeldt.

Betaalde Diensten aangekocht via de Apple Store

Als de member een Betaalde Dienst afneemt met gebruikmaking van zijn of haar Apple ID, worden opzeggingen en terugbetalingen afgehandeld door Apple onder haar eigen algemene voorwaardenm waarop Lexa geen invloed heeft. Om terugbetaling te verzoeken dient de member naar iTunes te gaan, zijn of haar Apple ID aan te klikken en Apple’s opzeggings- en terugbetalingsinstructies te volgen.

Naar boven

ARTIKEL 3. GEBRUIK VAN Lexamore

Na registratie en onder voorbehoud van aanschaf van de aangeboden abonnementsformules, heeft de Member toegang tot de Diensten van Lexa of Lexamore, afhankelijk van het abonnement.

De Member zal toegang hebben tot alle Kern Datingsites en zijn Member profiel zal zichtbaar zijn voor andere Members en Bezoekers van de Kern Datingsites. De Member zal contact op kunnen nemen met de Members van de Kern Datingsites van wie de profielen toegankelijk zijn, onder voorbehoud van mogelijke beperkingen die door genoemde Members opgelegd zijn.

De Member krijgt geen toegang tot de Gespecialiseerde Sites met zijn Lexa of Lexamore account. Om toegang te kunnen krijgen tot een Gespecialiseerde Site moet de Member zich registreren op genoemde Site door een specifieke account op genoemde Gespecialiseerde Site aan te maken. Het profiel van de Member zal echter zichtbaar zijn voor de Members van een Gespecialiseerde Site als de Member voldoet aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de Members van de Gespecialiseerde Site in kwestie. Als de Member niet zichtbaar wil zijn op de Gespecialiseerde Sites maar wil dat iemand contact met hem opneemt op genoemde Gespecialiseerde Sites mag hij dergelijke parameters aanpassen in de “Mijn account” sectie die toegankelijk is vanaf zijn Member account.

De prijzen en betalingsvoorwaarden voor de verschillende Betaalde diensten zijn vermeld in het Artikel “Prijzen, betalingsvoorwaarden en verlenging” van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze zijn te allen tijde toegankelijk via de Sites tijdens de presentatie of het gebruik van de Betaalde Dienst(en) waar de Member toegang toe wenst, evenals de respectievelijke prijzen.

3.1. Verplichtingen voor Lexamore

Het doel van de Diensten is niet om te adviseren over of als bemiddelaar op te treden voor huwelijken en duurzame relaties, ongeacht de persoonlijke motieven van een Member bij zijn/haar inschrijving.

Het behoort niet tot de activiteiten van Lexa om “echte” ontmoetingen te organiseren, noch om toegang te verlenen tot het internet of om een elektronische communicatiedienst aan het publiek aan te bieden. Dientengevolge heeft Lexa geen wettelijke verplichting om de ware identiteit van de Members vast te stellen wanneer zij zich op de Sites begeven of om toezicht te houden op de geplaatste inhoud, gegevens en verklaringen van de Members. Omdat Lexa technisch niet in staat is om dergelijke Diensten te leveren, garandeert Lexa niet dat zij de identiteit van Members zal vaststellen of dat zij de door de Members onder hun eigen exclusieve verantwoordelijkheid geplaatste inhoud, behalve de foto’s en advertentie die op het profiel staan, zal verifiëren of wijzigen.

Het is belangrijk dat Members bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen wanneer zij afspreken om een andere Member te ontmoeten. Lexa aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor ontmoetingen tussen Members op de Diensten of voor ontmoetingen tussen Members en/of niet-Members die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten. Bovendien is het raadzaam om bij een eerste afspraak iemand in je omgeving daarover te informeren en om af te spreken in een openbare gelegenheid (café, restaurant, enz.). Evenzo wijst Lexa elke verantwoordelijkheid af voor handelingen van welke aard dan ook van Members of bezoekers naar aanleiding van het verloop van de evenementen die door Lexa worden georganiseerd.

In verband hiermee wijst Lexa de Members erop dat zij via de Diensten aan andere Members geen gegevens openbaar mogen maken (behalve hun gebruikersnaam) aan de hand waarvan hun identiteit kan worden achterhaald (zoals achternaam, ((e-mail)adres of telefoonnummer).

3.2. Verplichtingen voor de Member

Bij het gebruik van de Diensten dienen members altijd de volgende gedragsregels in acht te nemen en stemmen zij ermee in dat zij:

Inbreuk op deze gedragsregels door een member vormt een ernstige materiële inbreuk op zijn of haar contractuele verplichtingen onder deze voorwaarden.

Lexa en haar Groep behouden zich het recht voor onderzoek te doen naar het account van een member en dit account te beëindigen zonder terugbetaling van Betaalde Diensten als deze bovengenoemde verplichtingen hebben geschonden, de Diensten heeft misbruikt of zich anderszins naar het oordeel van Lexa en haar Groep onbehoorlijk of onrechtmatig heeft gedragen, inclusief enige gedraging of communicatie binnen of buiten de Diensten. Daarnaast zijn Lexa en haar Groep gerechtigd de betreffende member tijdelijk of permanent de toegang tot hun Diensten, evenementen of activiteiten te ontzeggen.

Naar boven

ARTIKEL 4. PRIJZEN, BETALINGSVOORWAARDEN EN VERLENGING

4.1. Prijzen, termijnen en betalingsvoorwaardenHet gebruik van de Betaalde Diensten veronderstelt dat de Member een Abonnement heeft. De Members kunnen een Abonnement verkrijgen door gebruik te maken van hun bankpas, iDeal en via incasso of door deel te nemen aan spelletjes.

De prijzen en betalingsvoorwaarden van de verschillende Betaalde Diensten zijn te allen tijde te raadplegen tijdens het voorstellen of het gebruik van de Betaalde Dienst(en) waarop de Members zich willen abonneren, evenals de respectievelijke prijs/prijzen.

De prijzen zijn vermeld in euro inclusief btw.

Wanneer een Member een betaald abonnement neemt voor zijn/haar account, dan wordt dit abonnement vrijwel gelijktijdig gevalideerd met het valideren van de betaling per bankpas.

4.2. Voorwaarden voor verlenging van een Abonnement


De member kan op elk willekeurig moment Lexa op de hoogte brengen van zijn/haar wens om het Abonnement op te zeggen zonder andere kosten dan eventueel de kosten die verband houden met de overbrenging van zijn/haar verzoek. Het opzeggen van het abonnement gaat in op de vervaldatum van het huidige abonnement, op voorwaarde dat zijn/haar kennisgeving ten minste 48 uur voor de vervaldatum van het huidige abonnement gedaan is, in overeenstemming met de bepalingen van onderstaand ARTIKEL 8 “Beëindiging”.

Het Abonnement wordt, tenzij de opzegging door de Member aan Lexa wordt gemeld voor het einde van het lopende abonnement onder de vermelde voorwaarden, bij het einde daarvan automatisch verlengd met een periode die gelijk is aan de periode die de Member oorspronkelijk heeft gekozen. Het verlengde abonnement wordt op tariefbasis aan de Member gefactureerd zonder einige korting (volledige prijs) en op basis van de periode die aanvankelijk is gekozen door de Member. De Member kan automatische verlenging van zijn Abonnement dat voor onbepaalde tijd is verlengd op elk moment beëindigen door Lexa hiervan ten laatste 48 uur voor de vervaldatum van het lopende Abonnement in kennis te stellen. Deze beëindiging wordt in dat geval van kracht aan het einde van de lopende abonnementsperiode.

In overeenstemming met artikel L 136-1 van de Franse Consumentenwet, zal Lexa de desbetreffende Member informeren door in een e-mail die ten laatste dertig (30) dagen voor de bevrijdende termijn van het oorspronkelijke Abonnement wordt verstuurd, te melden dat hij/zij het Abonnement gratis voor de vervaldatum kan opzeggen door dit aan Lexa te melden. Zo niet, zal het Abonnement worden verlengd met gelijke periodes aan de periode die oorspronkelijk door de Member is gekozen totdat de Member aan Lexa laat weten dat hij/zij het lopende Abonnement wenst op te zeggen onder de voorwaarden zoals beschreven in hieronder genoemd artikel 8 “Beëindiging”.

Daarnaast wordt vergelijkbare informatie over de vervaldag van het Abonnement voortdurend onder de aandacht van de Member gebracht in de rubriek “Mijn abonnement” waarin de Member zijn/haar Abonnement kan beheren evenals de opties van zijn/haar account.

4.3. Voorwaarden voor het upgraden van een Lexa-abonnement voor de diensten PREMIUM en ZENIn het geval dat een Member die al een Lexa-abonnement heeft, wenst gebruik te maken van de extra Diensten PREMIUM en/of ZEN, kan hij/zij een upgrade aanvragen tijdens zijn Lexa- abonnement en onmiddellijk genieten van de extra Diensten die voortvloeien uit de upgrade naar PREMIUM en/of ZEN. De member wordt vervolgens gefactureerd voor de periode vanaf de dag dat hij/zij een abonnement neemt op de Upgrade tot het einde van het lopende Lexa-abonnement.

Als een upgrade PREMIUM en/of ZEN wordt aangevraagd meer dan een maand voor de vervaldatum van het lopende Lexa-abonnement (deze veronderstelling geldt alleen voor de Lexa-abonnementen van 3 maanden en 6 maanden), wordt de Member gefactureerd op de dag dat hij/zij zich intekent voor de upgrade. Dit voor de lopende termijn te rekenen vanaf het einde van de termijn waarin de upgrade werd aangevraagd en tot het einde van het lopende Lexa-abonnement.
Op deze manier zal bijvoorbeeld, als een Member zich op 5 januari abonneert op een Lexa-abonnement voor 6 maanden, diens Lexa-abonnement op 5 juli aflopen. Als de Member beslist om in te tekenen op een upgrade PREMIUM en/of ZEN op 10 februari, zal hij/zij onmiddellijk van de extra diensten van deze upgrade(s) kunnen gebruik maken. Hij/zij zal voor deze upgrade worden gefactureerd op 10 februari, in een keer, voor een bedrag dat overeenstemt met de prijs van de upgrade voor de periode van 10 februari tot 5 juli.

– Als er op een upgrade PREMIUM en/of ZEN wordt ingetekend minder dan een maand voor het vervallen van het huidige Lexa-abonnement, betekent dit automatisch dat ook een Lexa-abonnement wordt afgesloten. Dit voor een minimumtermijn van 1 (één) maand (of, indien de member dit wenst, van 3 of 6 maanden) die aansluit op het huidige Lexa-abonnement. Na het abonneren op de desbetreffende upgrade zal de Member in een keer worden gefactureerd voor het totaalbedrag van het nieuwe Lexa-abonnement gekoppeld aan de upgrade en voor de prijs van de Diensten van de upgrade. Deze laatste zullen worden geactiveerd tussen de dag van het abonnement op de Upgrade en het einde van het nieuwe Lexa-abonnement gekoppeld aan de upgrade.

Op deze manier zal bijvoorbeeld, als een Member zich op 5 januari abonneert op een Lexa-abonnement voor 6 maanden, diens Lexa-abonnement op 5 juli aflopen. Als de member beslist om in te tekenen op een upgrade PREMIUM en/of ZEN op 16 juni (laatste maand van het huidige Lexa-abonnement) gekoppeld aan een nieuw abonnement van 1 maand, zal dit geldig zijn voor een termijn tot en met 5 augustus, vervaldatum van de upgrade en het nieuwe Lexa-abonnement voor 1 (één) maand dat loopt van 5 juli tot 5 augustus. Zo zal de member op 16 juni worden gefactureerd voor het bedrag van een nieuw Lexa-abonnement van 1 (een) maand en voor het bedrag van de Upgrade waarop hij/zij zich heeft geabonneerd, voor de periode van 16 juni tot het einde van de vervaldatum van de Upgrade en van het nieuwe Lexa-abonnement, te weten op 5 augustus.

De Member kan ook een abonnement nemen op andere specifieke diensten, zoals de toegang tot smartphone-applicaties, zie de speciale aanbiedingen. Indien van toepassing worden deze diensten ingekocht bij andere dienstverleners en indien van toepassing, volgens andere betalingsvoorwaarden dan die worden gebruikt voor de Diensten van Lexa (bijv. iTunes voor het abonnement voor de IPhone-applicatie). De factureringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en de voorwaarden voor het verlengen van een abonnement van deze specifieke diensten en speciale aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan de Member en deze zal hiermee instemmen voordat tot koop wordt overgegaan.

In ieder geval geeft de aankoop van smartphone-applicaties in geen geval toegang tot de Betaalde Diensten.

Abonnementen aangekocht via de Apple Store

Als de Member een automatisch verlengende Betaalde Dienst aankoopt met gebruik van zijn of haar Apple ID, wordt de verlenging afgehandeld door Apple op basis van Apple’s eigen algemene voorwaarden, waarop Lexa geen invloed heeft.

 

Naar boven

ARTIKEL 5. PRIVACY EN BESCHERMING VAN GEGEVENS VAN MEMBERS

5.1 Algemene informatie


Dit privacybeleid is van toepassing op alle Sites en Diensten van “Lexa”, “Lexamore”, en de bedrijven van de Groep.
De termen ‘ons’ of ‘wij’ verwijzen naar Meetic SAS, zoals gedefinieerd onder de toepasselijke voorwaarden, en de Diensten uitvoerend.
Wij hanteren de strengste voorwaarden met betrekking tot de bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens, en hebben ons aangemeld bij de Franse organisatie voor gegevensbescherming. Onze technische teams doen hun uiterste best om de veiligheid van onze sites te waarborgen. De veiligheid op internet is een complexe kwestie en geen enkel systeem kan worden beschouwd als 100% veilig. Indien er zich een veiligheidslek voordoet, zullen wij ons inspannen om zo snel mogelijk actie te ondernemen om het probleem op te lossen. Om jouw persoonlijke gegevens nog beter te beschermen, buiten de reikwijdte van het toezicht van de Groep, raden we je aan om software te gebruiken om de datatransmissienetwerken te beschermen (zoals bijgewerkte antivirussystemen, firewalls en antispamfilters.
Online betalingen worden beveiligd door middel van het https-protocol om te garanderen dat jouw gegevens worden versleuteld bij de verzending naar en verwerking door de bank.
We zullen uitsluitend jouw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, indien en in zoverre dit nodig is voor de uitvoering en verbetering van de Diensten. Hiervoor heb je jouw toestemming gegeven en je hebt geen bezwaar hiertegen gemaakt, of dit is vereist of toegestaan op basis van wetgeving of andere regelgeving. Normaal gesproken zullen wij uitsluitend deze gegevens van jou verzamelen en we zullen je uitleggen waarom we dat doen. Als we deze gegevens niet rechtstreeks van jou verzamelen, zullen we jou informeren als dat het geval is. Hetzelfde geldt voor cookies, waarvan het gebruik wordt beschreven in ons Cookiebeleid.


5.2 Wanneer en waarom verzamelen we informatie over jou?


Wij vragen je om informatie over jou te verschaffen als je je registreert bij de Dienst, deelneemt aan een wedstrijd, een enquête beantwoordt, deelneemt aan een chat, een membership aanschaft of ons een bericht stuurt via de contactpagina. Bepaalde gegevens zijn verplicht in te vullen om toegang tot de Diensten te krijgen. Het verplichte aspect van elk antwoord zal nader worden aangeduid voor elke vraag, met een asterisk of op een andere manier. Met betrekking tot het formulier voor de Lexa-zoekcriteria of de Lexa Affinity Test, vereist het karakter van de Dienst een groot aantal antwoorden om effectief te zijn.
De gegevens die je bij je registratie verstrekt, evenals de gegevens die je vrijwillig verstrekt in het kader van je profiel (bv.: geboortedatum, nationaliteit, etnische afkomst, kledingstijl, opleiding, levensstijl, muzieksmaak, favoriete films, huisdieren, religie en inkomen) worden gebruikt om jou passende profielen van andere members van de Sites van de Groep te tonen, maar ook gepersonaliseerde advertenties of speciale aanbiedingen of diensten via de Diensten.
We hebben de mogelijkheid om jouw contactgegevens te bewaren wanneer je deze invoert op onze website, zelfs als je je registratie niet voltooit.
Als je op zoek bent naar de gegevens die we over jouw computer of apparaat verzamelen door middel van onze cookies, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid.


5.3 Welk soort informatie verzamelen wij?


Persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, kunnen bestaan uit jouw naam, post- en/of mailadres, vaste en/of mobiele telefoonnummer, bankgegevens, informatie over jouw uiterlijk, foto’s, stemopnames, video’s, stad en/of streek, persoonlijke waarden, interesses en de manier waarop je de Diensten gebruikt.
Bepaalde informatie, commentaar of inhoud (bv.: foto’s, video’s, profiel, levensstijl) die de Member optioneel verschaft, zou de etnische afkomst van de Member kunnen onthullen, zijn/haar nationaliteit, religie en/of seksuele geaardheid. Dit valt onder de verantwoordelijkheid en is op initiatief van de desbetreffende Member. Door dergelijke optionele informatie te verschaffen en het vakje Akkoord op de registratiepagina aan te vinken, geeft de desbetreffende Member uitdrukkelijk toestemming voor, en neemt exclusieve verantwoordelijkheid voor, de verwerking van deze genoemde “gevoelige” gegevens door ons en de bedrijven van de Groep en aanvaardt het de volledige verantwoordelijkheid voor de verwerking van deze “bijzondere” gegevens door de bedrijven van de Groep die de diensten verlenen die toegankelijk zijn voor de Leden van de Sites, inclusief de Kern Datingsites en Gespecialiseerde Sites, en hun dienstverleners die zich in en buiten de Europese Unie bevinden.
Verder worden er ook technische gegevens verzameld, zoals de versie van de internetbrowser van de Member en iedere andere bezoeker (Firefox, Chrome, Safari, Netscape, Internet Explorer, enz.), het besturingssysteem (Windows, Mac, Android, iOS, Windows Phone enz.) en het IP-adres van het gebruikte systeem, identificatiegegevens van de computer of ander apparaat vanwaar de site wordt bezocht.
Tot slot kunnen de Diensten van de Groep gebruikmaken van cookies of gelijkwaardige technologieën, bedoeld om informatie op te slaan om de Member te identificeren terwijl hij/zij door de Diensten navigeert. Ook zijn deze bedoeld om de Diensten en de surfervaring van de Member te verbeteren. De Member heeft altijd de mogelijkheid om het gebruik van cookies te verhinderen door de opties in zijn/haar internetbrowser aan te passen. Meer informatie hierover vind je in ons Cookiebeleid.


5.4. Wie heeft toegang tot informatie over jou?

 

De gegevens die over jou worden verzameld als je je registreert bij onze Diensten worden gebruikt om jou onze verschillende Diensten aan te bieden. Wij hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen met betrekking tot onze databases om jouw gegevens in een veilige omgeving op te slaan. Slechts een klein aantal medewerkers heeft toegang tot jouw gegevens, die alleen toegankelijk zijn in noodgevallen.
De informatie in jouw persoonlijke advertentie, jouw profiel en zoekcriteria is toegankelijk op de websites van de Groep, op internet, per e-mail (nieuwsbrieven), via mobiele telefoon of op onze Audiotel Service (een telefoondienst met toegevoegde waarde). Daarnaast kan deze informatie rechtstreeks door ons worden verspreid via de Diensten of via onze partners aan personen die interesse hebben in de Diensten. Dit kan door middel van nieuwsbrieven of websites van derden, of door alle andere elektronische (e-mail, sms, enz.) of audiovisuele (radio, televisie, enz.) communicatiemiddelen, of door middel van geschreven pers (kranten, tijdschriften, enz.), met als doel om jouw kansen om iemand te ontmoeten te vergroten door jouw profiel, zoekcriteria en persoonlijke advertentie te promoten.
Derhalve, door zijn/haar gegevens via de Diensten te verstrekken, verleent de Member uitdrukkelijk toestemming aan de Groep om de informatie in zijn/haar persoonlijke advertentie, zoekcriteria of profiel (persoonlijke gegevens, omschrijving, foto’s, video’s, enz.) te reproduceren en verspreiden op alle of op een deel van de Diensten (op de websites van de Groep en de mobiele app, op internet, per e-mail, Audiotel) en/of in het algemeen, op alle distributiemedia, met name audiovisuele communicatie (pers, radio, analoge televisie, digitale televisie, kabel of satelliet) of elektronische communicatie (e-mail, internet), over de hele wereld, inclusief buiten de Europese Unie, en wel voor de duur zoals vastgelegd in de Gebruiksvoorwaarden tussen de Member Member en ons via de Diensten.
De verwerking door andere entiteiten van de Groep valt onder hun specifieke privacybeleid. We kunnen je aanbiedingen sturen van onze partners, waarvoor jij uitdrukkelijk en weloverwogen toestemming hebt gegeven bij jouw inschrijving, tenzij je er tijdens je inschrijving voor kiest dat er geen contact met je mag worden opgenomen of tenzij je ons op enig moment daarna informeert dat je van gedachten bent veranderd. Als je geen aanbiedingen van de Groep of onze partnerbedrijven wenst te ontvangen, breng je ons hiervan op de hoogte bij je inschrijving of op elk ander moment. Ga daarvoor naar “Mijn Account” of neem contact met ons op via mail.
We kunnen af en toe algemene sociaal-demografische gegevens (geen namen) delen met geselecteerde partners waardoor zij hun advertenties op hun doelgroep kunnen afstemmen (op leeftijdscategorie, geslacht, enz.). In dit geval sturen we deze partners geen gegevens waardoor zij jou kunnen identificeren. Tevens kunnen we informatie delen met geselecteerde partners over jouw locatie. Hierdoor kunnen zij hun advertenties op hun doelgroep afstemmen (op leeftijdscategorie, geslacht, enz.) als de Member dit heeft aangevinkt.
Ten behoeve van de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (“EER”), zijn de gegevenscontroleurs van de Diensten de bedrijven van de Groep, inclusief Meetic (postadres: CS 10002 – 75320 PARIJS cedex 09, Frankrijk).
Door zijn/haar gegevens via de Diensten te verstrekken, verleent de Member uitdrukkelijk toestemming aan het bedrijf van de Groep waaraan hij/zij deze informatie heeft verstrekt, om deze gegevens en het genot van bovengenoemde rechten over te dragen aan de andere bedrijven van de Groep, de providers, en eventuele opvolgers van de desbetreffende Groep-entiteit, gevestigd binnen of buiten de Europese Unie, zoals van toepassing.


5.5. Jouw gegevens beheren

 

Alleen geregistreerde Members kunnen de gegevens zien, maar je moet je er wel degelijk van bewust zijn dat je handelt binnen een openbare ruimte en dat je derhalve zelf verantwoordelijk bent voor je eigen privacy. Je kunt daarvoor actieve invloed uitoefenen op wat andere Members over jou te weten komen. Ga hiervoor naar jouw profiel en kies de optie “dit is alleen voor mij” of verstrek de informatie simpelweg niet.
Verder zijn er verschillende opties zodat je kunt bepalen wie jouw profiel kan zien, of dat andere mensen kunnen zien dat je online bent. Als je wilt, kun je je profiel tijdelijk deactiveren.
Tot slot kun je zelf bepalen hoeveel meldingen en welke informatie je van ons wilt ontvangen. Tevens kun je onder “profiel en account/instellingen” aangeven of je meldingen wilt ontvangen als je een bericht ontvangt, als een Member jouw profiel bezoekt, of dat je wel of niet speciale aanbiedingen van ons wilt ontvangen.
Elke Member heeft toegang tot en kan vragen om toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens om deze te wijzigen, te verwijderen of te verbieden dat wij nog langer gebruikmaken van deze gegevens. Members kunnen dergelijke verzoeken tot toegang tot hun gegevens indienen door hun verzoek te sturen naar het volgende adres: Meetic (postadres: CS 10002 – 75320 PARIJS cedex 09, Frankrijk, of door het contactformulier in te vullen. Elke Member zal de persoonlijke gegevens van de verzender zorgvuldig vaststellen. Gelijkwaardige rechten verleend door de andere bedrijven van de Groep kun je uitoefenen op “Mijn account” of door het desbetreffende bedrijf schriftelijk te benaderen.
Je kunt je op elk moment uitschrijven van onze gepersonaliseerde advertenties in het gedeelte “account / instellingen”. Je kunt ook bezwaar indienen tegen bepaald gebruik van jouw gegevens, vooral het gebruik ervan voor promotiedoeleinden of voor het aanmaken van gebruikersprofielen onder pseudoniemen voor advertentiedoeleinden, op bovengenoemde wijze. Onthoud echter dat een wezenlijk deel van onze dienstverlening bestaat uit het aanmaken van gebruiksprofielen, om jou bijvoorbeeld geschikte partners voor te stellen.
Als je niet langer wilt dat de Groep of haar partners de gegevens in jouw persoonlijke advertentie, zoekcriteria of profiel reproduceren of verspreiden, kun je je account beëindigen in overeenstemming met de voorwaarden zoals genoemd in het artikel “Beëindiging”. Aangezien deze gegevens bestaan uit jouw persoonlijke advertentie, jouw zoekcriteria en profiel, zal de beëindiging pas ingaan bij de eerstvolgende update of versie van deze communicatiemiddelen (drukwerk, pers, audiovisueel of elektronisch) die jouw persoonlijke advertentie, zoekcriteria en profielgegevens bevatten.


5.6. Links naar andere websites

 

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden en de bedrijven van de Groep zijn in geen geval aansprakelijk voor het privacybeleid van deze websites. Wanneer bedrijven van de Groep links naar andere websites voorzien, bevelen zij het gebruik van deze websites niet aan en geven zij geen garantie over de inhoud of de diensten en producten die door deze websites worden geleverd en verkocht.

Naar boven

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1. Inhoud door Lexamore verstrekt

De merken (inclusief Lexamore en Lexa.nl), logo’s, afbeeldingen, foto’s, animaties, videobeelden en teksten die op de websites en in de Diensten voorkomen, zijn het intellectuele eigendom van Lexa.nl of bedrijven van de Groep en mogen op straffe van juridische maatregelen niet worden gedupliceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lexa.nl, bedrijven van de Groep of haar partners.

De gebruiksrechten die door Lexa.nl aan Members worden verleend, zijn strikt beperkt tot een gebruik voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en tijdens de duur van het Abonnement van de Member. Al het andere gebruik door Members zonder toestemming van Lexa.nl is verboden.

Het is Members in het bijzonder verboden om de Diensten, webpagina’s en de softwarecode van elementen waaruit de Lexa.nl Diensten en de site zijn opgebouwd, op welke manier dan ook te wijzigen, kopiëren, dupliceren, verspreiden, downloaden over te dragen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.2. Inhoud door Members verstrekt

De Member verstrekt Lexa.nl een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door Members wordt verstrekt in het kader van hun gebruik van de diensten. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Lexa.nl op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op de Members (informatie, beelden, beschrijvingen, zoekcriteria, enzovoort) via alle of een deel van de Diensten (op de websites en via e-mail) en/of in mailings die Lexa.nl verzendt en, meer algemeen, via alle distributiemedia, met name bepaalde elektronische communicatiemedia (e-mail, messenger, SMS, MMS, WAP, Internet).

De Member geeft Lexa.nl uitdrukkelijk toestemming voorgenoemde inhoud aan te passen aan het uiterlijk van de Diensten en/of de andere bovenvermelde communicatiemedia, en/of deze inhoud aan te passen aan de technische vereisten of juiste media-indelingen. Deze rechten worden verleend voor de hele wereld en voor de geldingsduur van deze algemene voorwaarden tussen de Member en Lexa.nl. Het is Members verboden om inhoud die betrekking heeft op andere Members te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de Diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van de Member zelf.

Naar boven

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

7.1. Functioneren van de Lexamore website en Diensten

Om de Diensten te gebruiken, moet de Member beschikken over de apparatuur, software en instellingen die nodig zijn voor een goede werking van de diensten: de meest recente versie van een internetbrowser, waarin de JavaScript-functies, cookies en pop-ups zijn ingeschakeld.

De Member dient te beschikken over kennis van de hardware en software die vereist is voor het werken met internet, of waar van toepassing, met internetdiensten en erkent dat de eigenschappen en beperkingen van het internet het niet mogelijk maken om garanties te geven omtrent de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensverwerking via het Internet.

Lexa en de Groep bedrijven kan niet garanderen dat de Diensten goed zullen werken als de Member een programma voor het onderdrukken van pop-ups activeert. Een dergelijk programma moet worden uitgeschakeld voordat gebruik wordt gemaakt van de Dienst.

Lexa en de Groep bedrijven garandeert niet dat haar Diensten bruikbaar zullen zijn indien de internetserviceprovider van de Member niet in staat is haar eigen dienst op correcte wijze aan te bieden. Hetzelfde geldt, indien van toepassing, voor het gebruik van smartphone-applicaties die door de Member rechtstreeks bij de leverancier van de applicatie worden gedownload. Het gebruik hiervan veronderstelt dat de member beschikt over een smartphone en een toereikende verbinding.

Lexa en de Groep bedrijven kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren, het niet beschikbaar zijn of andersoortige problemen met betrekking tot het gebruik van de Sites als gevolg van fouten in de software of hardware, problemen van de internetserviceprovider, problemen op het netwerk of elke andere reden welke buiten de invloedssfeer van Lexa ligt en die het karakter hebben van overmacht zoals dat is omschreven in de Franse wetgeving.

Het functioneren van de Site kan tijdelijk worden onderbroken voor onderhoud, updates of technische verbeteringen of om te werken aan verbetering van de inhoud en/of presentatie. Indien mogelijk zal Lexa of de Groep bedrijven haar Members vooraf informeren over onderhoud of updates.

7.2. Informatie en inhoud door Members verstrekt

7.2.1. Informatie die door een Member aan Lexa wordt verstrekt, moet juist zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid. De gevolgen van openbaarmaking van deze informatie over het leven van de Member en/of andere Members, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de desbetreffende Member. De Member neemt het initiatief tot openbaarmaking en verspreiding van persoonlijke informatie, gegevens, tekst, inhoud en beelden via de Diensten. Om die reden doet de Member afstand van elke verhaalsmogelijkheid op Lexa, met name op grond van mogelijke schade aan het imago, de reputatie of de privacy van de Member, voortkomend uit de verspreiding of openbaarmaking van informatie over de Member onder de voorwaarden vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, met name in het artikel “Privacy en bescherming van gegevens van Members” en in zoverre dat de Member bij zijn inschrijving vrijwillig en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking door zijn/haar registratie bij de Diensten en overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden.

7.2.2 Lexa kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door andere Members, de bezoekers van de Sites en/of de Member zelf. Evenmin kan Lexa aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Member wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere Members of derden en waarvan Lexa het bewijs zou hebben dat zij niet zou zijn geïnformeerd door een Member of een derde of daarvan geen daadwerkelijke en voorafgaande kennis had of dat zij geen overtreding zou hebben begaan in de uitvoering van haar contractuele verplichtingen.

Lexa kan alleen door een Member aansprakelijk worden gesteld in het hypothetische geval dat een vaststaand en definitief bewijs wordt opgemaakt van een overtreding die is begaan door Lexa of door een van de dienstverleners in de uitvoering van de contractuele verplichtingen van Lexa, die aan een Member een daadwerkelijke en rechtstreekse schade zou hebben veroorzaakt. Indien van toepassing, dient Lexa aan te tonen dat zij geen overtreding heeft begaan bij de uitvoering van haar contractuele verplichtingen. Lexa zal niet aansprakelijk zijn voor de directe of indirecte schade die door de Member wordt geleden terwijl de Member er de oorzaak van is of wanneer de schade voortkomt uit een geval van overmacht.

7.2.3 De kwaliteit van de Diensten die zowel door Lexa als door haar Members wordt vereist, maakt het noodzakelijk dat Members in hun gedrag en uitingen voldoen aan bepaalde ethische normen, de rechten van derden respecteren, en voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. In het kader van het voldoen aan kwaliteitseisen, individuele verantwoordelijkheid en ethiek, stelt Lexa de Members in staat om gegevens (foto’s, tekst, beelden), gedrag of teksten van een Member die inbreuk lijken te maken op de toepasselijke wet- en regelgeving, op het imago of doel van de Diensten, op de rechten van derden of op de algemene normen en waarden, te melden.

De Members erkennen en accepteren dat de door hen aangeleverde gegevens, alsmede hun gedrag en teksten op de Dienst(en), kunnen worden gemeld door andere Members, gewijzigd en/of gecontroleerd door Lexa op basis van objectieve toetsingscriteria. Indien een melding of controle een overtreding door de Member van enige wet of contractuele verplichtingen aantoont, kunnen de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, en met name van het Artikel “Beëindiging”, worden toegepast. Afhankelijk van hoe de Members zich gedragen of van wat ze schrijven, kan het team van moderators beslissen om een nieuwe inschrijving te blokkeren.

7.2.4 In het geval dat Lexa aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een Member van verplichtingen die uit de wet of deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, zal de Member Lexa vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen Lexa, waaraan het niet nakomen van de Member ten grondslag ligt.

7.3. Koppelingen (links)

Lexa is alleen verantwoordelijk voor links die zij aanmaakt en heeft geen controle over deze externe sites en bronnen (sites of mobiele applicaties van derden, sociale netwerken, enz.) waarnaar de links verwijzen die toegankelijk zijn op de Diensten en die Lexa niet heeft aangemaakt (de Externe Sites). Lexa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid naar de Externe Sites en evenmin voor de inhoud, advertenties, producten, Diensten of enig ander onderdeel op of van deze externe sites waarvan vooraf en effectief geen melding is gemaakt van hun duidelijk illegale karakter, door middel van een kennisgeving conform de bepalingen van artikel 6.I.5 van de Franse wet nr. 2004-575 zoals geldend op 1 januari 2013.

Alle problemen die betrekking hebben op een link moeten worden gemeld bij de beheerder of de webmaster van de desbetreffende site. Members zijn eraan herinnerd dat de gebruiksvoorwaarden van de Externe Sites en bronnen van toepassing zijn bij het raadplegen en/of gebruikmaken ervan.

Als een Member via een zoekopdracht die op de website van de Sites is opgegeven, terechtkomt op sites, webpagina’s of forums waarvan de inhoud en/of het doel in strijd is met de Franse wetgeving, wordt de Member aangeraden de desbetreffende site te verlaten om mogelijke juridische sancties te voorkomen, waarbij de aansprakelijkheid van Lexa is uitgesloten.

Naar boven

ARTIKEL 8. BEEINDIGING

Members kunnen hun registratie bij de Diensten op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden beëindigen door bij Lexa te verzoeken om de sluiting van zijn/haar account, zonder kosten anders dan de kosten van de overbrenging van zijn/haar verzoek, en wel via de daarvoor bestemde pagina “Mijn Account” van de Sites of op een andere wijze die op deze pagina staat beschreven. Een dergelijke beëindiging wordt geacht geldig te zijn vanaf de eerste werkdag nadat Lexa het verzoek tot beëindiging van het desbetreffende account heeft ontvangen. Niet vergoed wordt de nog lopende periode tot de vervaldatum van het Abonnement van de Member.

De beëindiging van een Abonnement waartoe door een Member is besloten, gaat in op het moment dat het lopende Abonnement is beëindigd op voorwaarde dat de kennisgeving aan Lexa door de Member is gedaan ten laatste 48 uur voor de vervaldatum van het lopende abonnement.

Betaalde Diensten aangekocht via de Apple Store

Als een Member Betaalde Diensten heeft aangekocht met gebruikmaking van zijn of haar Apple ID, worden automatische verlengingen en beëindigingen door Apple afgehandeld op basis van Apple’s eigen algemene voorwaarden, waar Lexa geen invloed op heeft. Om beëindiging van een Betaalde Dienst te verzoeken dient de Member naar iTunes te gaan, zijn of haar Apple ID aan te klikken, en de instructies van Apple te volgen.

 

Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden geldt dat Lexa, wanneer de Member zijn of haar verplichtingen schendt, gerechtigd is zonder voorafgaande aankondiging de registratie(s) van de betreffende Member permanent te verwijderen van alle Websites van de Groep, en hem of haar de toegang tot de Diensten en tot alle andere diensten van haar Groep te ontzeggen. De Member heeft in dit geval geen recht op enige terugbetaling. Informatie over het verwijderen van de registratie zal per e-mail worden verschaft.

Een dergelijke beëindiging laat het recht van Lexa onverlet om alle door haar geleden schade te vorderen van de Member, zijn/haar rechthebbenden en wettelijk vertegenwoordiger(s), ter compensatie van de schade als gevolg van dergelijke overtredingen.

De Member zal per e-mail worden geïnformeerd over, of een bevestiging ontvangen van de opheffing van zijn/haar account. Persoonlijke gegevens van de Member worden verwijderd op zijn/haar verzoek of na afloop van de wettelijk vastgestelde periode die volgt op de opheffing van het account van de Member.

Zoals genoemd in artikel 4 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, kan de Member ook een abonnement nemen op andere specifieke diensten, zoals de aankoop van applicaties voor smartphones, zie de speciale aanbiedingen. Indien van toepassing worden deze diensten ingekocht bij andere dienstverleners en mogelijk volgens andere betalingsvoorwaarden dan die worden gebruikt voor de Diensten van Lexa (bv. iTunes voor de aankoop van een iPhone-applicatie). De factureringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en de voorwaarden voor het verlengen van deze specifieke diensten en speciale aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan de Member en deze zal hiermee instemmen voordat tot koop wordt overgegaan.

Naar boven

ARTIKEL 9. OVEREENKOMST TUSSEN DE MEMBER EN LEXAMORE

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst waarin de relatie tussen de Member en Lexa wordt vastgelegd. Deze voorwaarden prevaleren boven en vervangen alle voorwaarden die eerder zijn overeengekomen, zelfs als deze eerdere voorwaarden niet expliciet zijn ingetrokken of gewijzigd, en vormen het geheel aan rechten en plichten van Lexa, de bedrijven van de Groep en de Member.

Indien een of meerdere bepaling(en) van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van een wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een daartoe bevoegde instantie, zullen alle overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven, voor zover toegestaan door voornoemde beslissing. Bovendien, indien een partij bij deze overeenkomst nalaat actie te ondernemen op een overtreding van de Gebruiksvoorwaarden door de andere partij, wordt dit niet aangemerkt als het doen van afstand door de eerstgenoemde partij om bij toekomstige dergelijke overtredingen actie te ondernemen.

Naar boven

ARTIKEL 10. TOEVOEGINGEN VAN Lexamore OP DE GEBRUIKVOORWAARDEN

Lexa kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Zodra de wijzigingen op de Sites zijn geplaatst, zal de Member op de hoogte worden gebracht van de aard van de wijzigingen. De wijzigingen zullen een maand nadat deze op de website zijn geplaatst in werking treden. Voor de Members die zich inschrijven nadat wijzigingen online werden gepubliceerd, zullen deze wijzigingen onmiddellijk van kracht zijn, want door Member te worden, aanvaarden ze deze wijzigingen uitdrukkelijk. Indien van toepassing, kan de Member zich in de volgende situatie bevinden:

10.1. De termijn van de door de Member aangeschafte betaalde membership is nog niet afgelopen:

In dit geval mag de Member eisen dat de Gebruiksvoorwaarden die van kracht waren op het moment dat hij/zij het betaalde membership verkreeg, blijven gelden totdat de termijn van het betreffende membership is verstreken.

10.2.De oorspronkelijke termijn van het door de Member aangeschafte abonnement is afgelopen

In dit geval is het de Member toegestaan om op elk gewenst moment, binnen de 4 (vier) maanden volgend op de dag dat de nieuwe Gebruiksvoorwaarden van kracht zijn geworden, gebruik te maken van de procedure zoals beschreven in het Artikel “Beëindiging”. Na deze periode van 4 (vier) maanden worden de nieuwe Gebruiksvoorwaarden geacht te zijn geaccepteerd door de Member, tenzij de betreffende Member de wens kenbaar heeft gemaakt zijn/haar account te willen opheffen.

Members worden daarom verzocht de meest recente versie online op de Sites te lezen.

Naar boven

ARTIKEL 11. JURISDICTIE EN TOEPASBAAR RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast volgens Frans recht, waarbij Frans de taal van uitleg zal zijn.

In geval van een geschil over de strekking van een term of van een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden, kan de Member contact opnemen met Lexa door een brief te sturen naar Meetic CS 10002 – 75320 PARIS cedex 09 of door het contactformulier in te vullen, met vermelding van zijn/haar persoonlijke identificatiegegevens.

Naar boven

ARTIKEL 12. WIE ZIJN WIJ?

Lexa en Lexamore zijn diensten van Meetic, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een aandelenvermogen van 2.347.642,80 euro, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Parijs (Frankrijk) onder nummer 439 780 339, en is gevestigd op het volgende adres: CS 10002 – 75320 PARIJS Cedex 09, Frankrijk. Meetic wordt vertegenwoordigd door haar Algemeen Directeur en Directeur voor de publicatie van de Sites.
(tel: +31 (0) 208084754 (Beperkt bereikbaar op donderdag van 10:00 t/m 12:00), communicatie wordt gefactureerd volgens de tarieven van de operator*). De Sites worden gehost op de servers van Lexa.

Bij eventuele vragen kun je via het contactformulier contact opnemen met Lexa.

Naar boven