Terms

Algemene Gebruiksvoorwaarden

(Algemene Gebruiksvoorwaarden herzien op 09/02/2022)

Inleiding

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn aangegaan door Meetic (“wij”, “ons”) en u.

Wij, evenals andere zakelijke entiteiten die onder zeggenschap staat van, zeggenschap uitoefent over of onder gezamenlijke zeggenschap staat met ons (onze “Groep”), bieden een aantal dating-, matchmaking- en sociale-ontdekkingsplatforms aan.  Wij leveren onze producten en diensten, waarvan er een aantal gratis zijn en een aantal betaald, via de computer, mobile websites en apps (de “Diensten”).

Tenzij voorbehouden aan een bepaalde categorie gebruikers zoals vereist bij aanmelding (bijvoorbeeld, indien beschikbaar, onze diensten die alleen worden geleverd aan gebruikers van boven de 50), staan onze Diensten open voor elke volwassene van 18 jaar en ouder op voorwaarde dat zij voldoen aan onderstaande criteria voor deelname uit onderstaande verklaring. Indien u jonger bent dan 18, bent u niet geautoriseerd tot toegang van de Diensten en moet u het gebruik ervan onmiddellijk beëindigen.

 1. Acceptatie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Door een account voor onze Diensten aan te maken gaat u akkoord met onze (i) Algemene Gebruiksvoorwaarden, (ii) Veiligheidstips en (iii) Community-richtlijnen, en verklaart u ons (iv) Privacybeleid en (v) https://www.lexa.nl/pages/misc/cookie/ te hebben gelezen en deze te accepteren, samen met eventuele aanvullende of speciale voorwaarden waarvan we u op de hoogte brengen op het moment dat u bepaalde Diensten gebruikt of koopt, die allemaal in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen. Indien u niet akkoord gaat met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van onze Diensten.

 1. Criteria voor deelname aan Diensten

U kunt alleen op de volgende voorwaarden gebruik maken van onze Diensten. U verklaart en garandeert te allen tijde dat:

 • u ouder bent dan 18 en een juridisch bindend contract met ons kunt aangaan.
 • u voldoet aan de voorwaarden voor registratie die in onze Diensten vermeld staan.
 • u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van onze Veiligheidstips, Community-richtlijnen en alle toepasselijke wet- en regelgeving zult naleven.
 • u correcte, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie hebt verstrekt, die niet misleidend is. Meer in het bijzonder moet u eerlijk en oprecht zijn bij het invullen van uw profiel en uw interacties met andere gebruikers en met ons.
 • u erkent en aanvaardt dat de Diensten ten doel hebben singles in staat te stellen om op persoonlijke, niet-commerciële en niet-financiële basis contacten te leggen met als belangrijkste doel om als stel een serieuze, langdurige relatie op te bouwen. U moet het doel van de Diensten te allen tijde naleven en respecteren.
 • u momenteel niet geregistreerd staat in een register van zedendelinquenten.
 • u nooit veroordeeld bent voor wederrechtelijke gedragingen in verband met fraude, een seksueel delict, geweld (met inbegrip van huiselijk geweld), intimidatie, terrorisme of een haatmisdrijf.

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang of lidmaatschap op elk moment te weigeren, te onderbreken of te beëindigen indien u niet voldoet aan een van deze voorwaarden.

 1. Aanmelding

Aanmelding voor onze Diensten is gratis. U mag niet meer dan één account aanmaken.

U moet de verplichte gegevens verstrekken die nodig zijn om uw profiel op de Diensten in te vullen, en deze gegevens up-to-date houden. U erkent en aanvaardt dat een aantal van deze gegevens op de Diensten worden gepubliceerd.

Bovendien kan uw profiel onder bepaalde omstandigheden zichtbaar zijn op sommige van onze andere diensten, waardoor dit beschikbaar is om door gebruikers van andere diensten te worden bekeken. Ga voor meer informatie over de zichtbaarheid van uw profiel and bijbehorende instellingen, naar de Helppagina.

Gegevens die door gebruikers op de Diensten, tijdens de aanmelding of op enig moment daarna, worden verstrekt, moeten nauwkeurig en waar zijn. De verantwoordelijkheid voor gevolgen die bekendmaking van deze gegevens kunnen hebben voor het leven van de gebruiker of de levens van andere gebruikers liggen uitsluitend bij de betrokken gebruiker. Wanneer u informatie, gegevens, tekst, inhoud, video’s en afbeeldingen over uzelf bekendmaakt en verspreidt, doet u afstand van uw recht om vorderingen tegen ons in te dienen, in het bijzonder op basis van de mogelijke schending van uw beeld- of persoonlijkheidsrechten, eer, reputatie of recht op privéleven die kan voortvloeien uit de distributie of verspreiding van dergelijke informatie.

Voor meer informatie over de gegevens die we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens die u gebruikt om u voor onze Diensten aan te melden, en u bent ook als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder deze gegevens plaatsvinden. Als u denkt dat iemand toegang heeft gekregen tot uw account, neem dan onmiddellijk contact met ons op op het adres dat vermeld staat in onderstaande paragraaf ‘Verzoeken en Klachten’.

 1. Gedragsregels

De kwaliteit van de interacties die zowel door ons als door andere gebruikers van de Diensten wordt verwacht, veronderstelt een bepaald niveau van ethisch gedrag, met respect voor gebruikers, onze Customer Care-medewerkers en inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Om aan deze standaard voor kwaliteit, individuele verantwoordelijkheid en ethiek te voldoen, stellen we elke gebruiker in staat om melding te maken van inhoud (foto’s, tekst, video’s enz.), gedrag of opmerkingen van gebruikers die in strijd lijken te zijn met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden, Veiligheidstips, Community-richtlijnen, rechten van derden en de geldende wet- en regelgeving. Als gevolg daarvan erkent en aanvaardt u door gebruik te maken van de Diensten, dat de door u verstrekte gegevens, evenals uw gedrag of opmerkingen, onderworpen kunnen zijn aan moderatie en/of controle overeenkomstig ons moderatiebeleid.

Als gebruiker moet u de volgende gedragsregels te allen tijde naleven en ermee akkoord gaan dat u zich zult onthouden van:

 • het schenden van onze Community-richtlijnen, zoals deze van tijd tot tijd worden bijgewerkt;
 • het delen van uw persoonlijke contactgegevens of het verspreiden van persoonsgegevens van andere personen (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz.) op welke manier dan ook (in een Profielbeschrijving, een foto enz.);
 • het posten van inhoud die een inbreuk of schending betekent van iemands rechten, inclusief het recht op publicatie, privéleven, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendoms- of contractrecht;
 • zich uitgeven voor een andere persoon of entiteit;
 • het voor enig doel opvragen van wachtwoorden of van persoonlijke identificatiegegevens voor commerciële of onwettige doelen van andere gebruikers;
 • spam, geld vragen aan gebruikers of gebruikers door bedrog afhandig maken;
 • het sturen van massaberichten;
 • het posten van inhoud die neerkomt op haatzaaierij, bedreigen, seksueel expliciet of pornografisch is, aanzet tot geweld, of naaktheid of grafisch of zinloos geweld bevat;
 • het posten van inhoud die enige vorm van racisme, onverdraagzaamheid, haat of lichamelijk letsel propageert tegen enige groep of individu;
 • het beledigen, treiteren, “stalken”, aanvallen, lastigvallen, mishandelen of in diskrediet brengen van personen;
 • het gebruiken van de Diensten voor enig schadelijk of schandelijk doel;
 • het gebruiken van de Diensten om ons of onze Groep te beschadigen;
 • het gebruiken van de Diensten voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden;
 • het gebruiken van de Diensten om relaties van transactionele aard en/of van diensten van seksuele aard en/of ongewenste seksuele handelingen te bevorderen en/of te faciliteren;
 • gebruik van een robot, bot, spider, crawler, scraper, zoek-/retrieval applicatie, proxy of andere handmatige of automatische voorziening, methode of procedure om de navigatiestructuur of presentatie van de Diensten of de inhoud daarvan te bekijken, op te halen, te indexeren, te “dataminen” of op enige andere manier te reproduceren of te omzeilen;
 • het gebruiken van de account van een andere gebruiker, het delen van een account met een andere gebruiker of het hebben van meer dan een account;
 • het aanmaken van een nieuwe account als wij of onze Groep uw account hebben beëindigd, tenzij wij u toestemming hebben gegeven.

 

Overtreding van een van deze gedragsregels betekent een ernstige wezenlijke overtreding van uw contractuele verplichtingen in het kader van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

Wij behouden ons het recht voor om uw account zonder kennisgeving en zonder restitutie op te schorten of te beëindigen als u deze verplichtingen heeft geschonden, misbruik heeft gemaakt van de Diensten of zich heeft gedragen op een manier die wij als ongepast of onwettig beschouwen, ook als dit gebeurt door verwijzing naar acties of communicatie die op of buiten de Diensten hebben plaatsgevonden. Om de diensten van de Groep veiliger te maken, kunnen gegevens van verbannen gebruikers binnen de Groep worden gedeeld zodat wij of een van de platforms van de Groep de nodige maatregelen kunnen nemen tegen onveilige gebruikers, waaronder het sluiten van hun account en/of verhinderen dat zij een account aanmaken.

Dit sluiten van uw account treedt in werking onverminderd eventuele schadevergoedingen die wij bij u kunnen claimen als vergoeding voor de verliezen die wij hebben geleden als gevolg van schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 1. Diensten

5.1 Gratis functies

Door aanmelding voor onze Diensten krijgt u direct toegang tot gratis functies. Deze functies verschillen afhankelijk van het type Diensten waarvoor u zich heeft aangemeld en kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Gratis functies en functionaliteiten omvatten met name het aanmaken van uw accountprofiel, bepaalde zoekfuncties, het bladeren door profielen van andere gebruikers en toegang tot bepaalde events en activiteiten. Voor het communiceren met andere gebruikers is over het algemeen een membership vereist.

5.2 Betaalde diensten

Wij exploiteren een wereldwijde onderneming en leveren Diensten aan een gevarieerde community van gebruikers. Onze prijsopbouw kan variëren naargelang het land, de duur van het membership, het distributiekanaal, speciale aanbiedingen en acties. Wij testen regelmatig nieuwe functies om gebruikers een verhoogde functionaliteit en gratis of betaalde opties te kunnen bieden, mochten zij ervoor kiezen om daarvan gebruik te maken. Wij kunnen ook van tijd tot tijd bepaalde soorten aankopen aanpassen of stoppen met het aanbieden daarvan.

Terugkerende memberships en/of eenmalige aankopen (“Aankopen”) geven toegang tot aanvullende functies en functionaliteiten. De details van dergelijke betaalde diensten (“Betaalde Dienst(en)”) kunt u raadplegen op onze Diensten voordat u overgaat tot Aankoop.

5.3 Events en Activiteiten

Wanneer events of activiteiten worden aangeboden, zijn specifieke voorwaarden van toepassing en beschikbaar op de pagina’s waarop de events of activiteiten worden beschreven.

5.4 Badges, onderscheidingen en dergelijke

Wij kunnen van tijd tot tijd profielbadges, onderscheidingen of vergelijkbare items aanbieden die gebruikers kunnen verwerven, op voorwaarde dat zij voldoen aan de criteria om dat item te verdienen.

Wij geven geen verklaringen of garanties ten aanzien van de houder van een badge, onderscheiding of vergelijkbaar item aangezien deze over het algemeen worden verdiend op basis van de eigen verklaring van die gebruiker, die wij niet kunnen controleren.

 • Procedure en voorwaarden voor Aankopen

6.1 Algemeen

Afhankelijk van uw locatie en de manier waarop u toegang krijgt tot de Diensten (bijvoorbeeld via een desktop, mobiele webversie of een app op iOS- of Android-systemen), kunnen Aankopen beschikbaar zijn via rechtstreekse facturatie (bijvoorbeeld via een betaalkaart, Paypal, enz.), mobiele providers of in-app betaalsystemen (zoals de App Store/Google Play). Als u ervoor kiest om een Aankoop te doen, wordt u gevraagd om uw Aankoop te bevestigen bij de betrokken betaalprovider en uw betaalmethode en wordt uw betaalmethode, zoals een betaalkaart of uw derdengeldrekening zoals Apple Pay/Google Play van App Store/Google Play (uw “Betaalmethode”) belast met de prijzen die uw worden getoond voor de Aankoop/Aankopen die u heeft geselecteerd en machtigt u ons en/of Apple/Google of een andere derdengeldrekening (indien van toepassing) om u te debiteren.

Uw aankoop wordt bevestigd op het moment dat u uw bank financiële transactie bij uw bank derdengeldrekening (zoals mobiele providers of de Apple/Google App Store/Google Play) goedkeurt en bevestigt.

6.2 Automatische membership verlenging; Automatische Kaartbetalingen

Als u een automatisch terugkerend periodiek membership (een “Membership”) koopt, zal het Membership in rekening worden gebracht tot het einde van de huidige Membershipsperiode. Na uw oorspronkelijke minimum Membershipsperiode en ook na elke latere Membershipsperiode, wordt uw Membership automatisch vernieuwd voor een periode van dezelfde lengte, tenzij nadrukkelijk anders bepaald op het moment van de Aankoop. Door een Membership te kopen bent u contractueel verplicht om terugkerende betalingen te blijven doen voor de gehele Membershipsperiode en een eventuele lopende verlengingsperiode, tot u de automatische verlenging van een Membership heeft beëindigd.

Wij wijzen erop dat sommige Memberships worden als speciale aanbiedingen worden aangeboden waarbij de prijs voor bepaalde tijd is verlaagd voordat verlenging plaatsvindt tegen de (niet-verlaagde) prijs.

De informatie over uw Betaalmethode wordt opgeslagen en vervolgens gebruikt voor de betalingen van de automatische verlenging van uw Membership.  U kunt uw Betaalmethode op elk moment aanpassen. Wij kunnen uw Betaalmethode ook aanpassen in de database van de betreffende betalingsaanbieder. Door onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, machtigt u ons na een dergelijke aanpassing om betalingen (of dit nu een betalingstermijn of een verlenging betreft) die voor elke Aankoop verschuldigd zijn te blijven incasseren met behulp van de aangepaste Betaalmethode.

Indien u rechtstreeks door ons bent gefactureerd, moeten bezwaren tegen reeds gedane betalingen worden gestuurd naar ons Customer Care-team op het adres dat vermeld staat in onderstaande paragraaf ‘Verzoeken en Klachten’. U mag uw toestemming voor automatische kaartbetalingen op elk moment onvoorwaardelijk intrekken, maar houd er rekening mee dat u nog steeds verplicht bent tot betaling van eventuele openstaande bedragen die u ons tot het einde van de lopende Membershipsperiode verschuldigd bent, tenzij u ook de automatische verlenging van uw Membership heeft geannuleerd.

6.3 Recht om direct na Aankoop te annuleren

Memberships starten na bevestiging van de Aankoop. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving heeft u vanaf de dag na Aankoop 14 dagen de tijd om gebruik te maken van uw recht om deze (zonder opgaaf van redenen) te annuleren door invulling van het annuleringsformulier dat hier beschikbaar is, of door een e-mail te sturen naar het adres dat vermeld staat in onderstaande paragraaf ‘Verzoeken en Klachten’. De terugbetaling zal worden gedaan binnen 14 dagen na de datum waarop wij van uw besluit tot annulering in kennis werden gesteld en plaatsvinden en via dezelfde Betaalmethode die u voor de oorspronkelijke Aankoop heeft gebruikt.

Als u voor het einde van de annuleringsperiode inlogt op uw account en gebruik maakt van de Diensten, vormt de eerste inlog na de Aankoop van een Membership een uitdrukkelijk verzoek door u om onmiddellijke toegang te krijgen tot de Diensten, waarvoor u moet betalen.

Op de Helppagina kunt aanvullende informatie vinden over de reikwijdte en toepassing van uw recht tot annulering.

Aankoop via de Apple/Google App Store/Google Play

Als u een Betaalde Dienst via de App Store/Google Play heeft gekocht die u binnen 14 dagen na Aankoop wilt annuleren, worden de annuleringen en terugbetalingen door Apple/Google afgehandeld volgens hun eigen voorwaarden, waarover wij geen controle hebben. Om terugbetaling aan te vragen, moet u inloggen op uw Apple/Google ID en de instructies voor annulering en terugbetaling van Apple/Google volgen.

6.4 Aanvullende diensten van derden

De Diensten kunnen advertenties en reclame speciale acties bevatten die aangeboden worden via platforms en externe bronnen zoals websites of mobiele applicaties, sociale netwerken enz. van derden (”Platforms van Derden”). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid (of het gebrek aan beschikbaarheid) van dergelijke Platforms van Derden. Als u ervoor kiest om interactie te hebben met Platforms van Derden die via onze Diensten beschikbaar worden gesteld, zijn hun voorwaarden van toepassing op hun relatie met u. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden of handelingen van Platforms van Derden.

 • Uw Membership beëindigen – Uw Profiel opschorten – Uw Account sluiten

 

 • Beëindiging Membership (annulering automatische verlenging)

De automatische verlenging van een Membership kan worden stopgezet vanaf 24 uur na Aankoop en tot ten minste 48 uur voor de verlenging van het Membership ingaat. Wij zullen alle bedragen die van uw Betaalmethode worden afgeschreven inhouden tot het eind van de lopende Membershipsperiode.

Verwijdering van onze app van uw apparaat betekent niet dat uw Membership wordt beëindigd. Als u de automatische verlenging wilt beëindigen, moet u inloggen op uw account en de instructies volgen.

In de artikelen L 215-1 en L241-3 van het wetboek van consumentenrecht is het volgende bepaald: “Voor dienstenovereenkomsten van bepaalde duur met een stilzwijgende verlengingsclausule stelt de verkoper de consument ten vroegste drie maanden en uiterlijk één maand vóór het einde van de termijn waarbinnen de verlenging kan worden geweigerd, schriftelijk per brief of per e-mail in kennis van de mogelijkheid om de overeenkomst die hij met een stilzwijgende verlengingsclausule heeft gesloten, niet te verlengen. Deze informatie wordt in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen verstrekt en vermeldt, in een zichtbaar kader, de uiterste opzegtermijn. Indien deze informatie niet overeenkomstig de bepalingen van de eerste alinea aan de consument is toegezonden, kan de consument de overeenkomst op elk moment na de verlengingsdatum kosteloos beëindigen. Voorschotten die na de laatste verlengingsdatum of, in het geval van contracten van onbepaalde duur, na de datum van omzetting van het oorspronkelijke contract van bepaalde duur zijn betaald, worden in dit geval binnen dertig dagen na de datum van beëindiging terugbetaald, na aftrek van de bedragen die tot op die datum met de uitvoering van het contract overeenstemmen. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing onverminderd de bepalingen die bij wet bepaalde overeenkomsten aan bijzondere regels inzake consumentenvoorlichting onderwerpen. Bij gebreke van terugbetaling onder de hierboven vermelde voorwaarden, wordt over de verschuldigde bedragen de wettelijke rente berekend.

Zo zullen wij u ten vroegste drie maanden en ten laatste één maand voor het einde van het initiële Abonnement per e-mail op de hoogte brengen van de hernieuwing van dit Abonnement, alsook van de mogelijkheid tot kosteloze opzegging ervan. Bovendien wordt informatie over het aflopen van het Abonnement verstrekt in de rubriek “Mijn Account”.

Als u de automatische verlenging heeft uitgeschakeld, bent u gerechtigd om tot het verstrijken van de lopende periode gebruik te maken van uw Membership. Resterende termijnen van de totale prijs voor het Membership zullen verschuldigd en betaalbaar blijven tot het verstrijken van de huidige periode. U heeft dan vanaf de datum dat de lopende Membershipsperiode afloopt niet langer toegang tot het Membership, maar zult nog wel toegang hebben tot de gratis functies.

7.2 Niet-verlenging van Memberships die via de Apple Store/Google Play zijn aangeschaft

Als u een Aankoop via Apple/Google heeft gedaan, worden automatische verlenging en beëindiging door Apple/Google afgehandeld volgens hun eigen voorwaarden, waarover wij geen controle hebben. Om beëindiging van een Betaalde Dienst aan te vragen, moet u inloggen op uw Apple/Google ID en de instructies van Apple/Google volgen.

7.3 Opschorting van uw Profiel

Als u geen berichten meer wenst te ontvangen of niet langer wilt dat uw profiel aan andere gebruikers wordt getoond, kunt u op elk moment via uw account op de Diensten verzoeken om opschorting van uw profiel. Deze opschorting is tijdelijk, onderbreekt geen van de Memberships die u kunt hebben (met inbegrip van vernieuwingen) en verlengt de looptijd van dat Membership niet. U kunt uw profiel op ieder moment reactiveren.

7.4 Beëindiging van uw account en sluiting van uw profiel

U kunt uw account op de Diensten op elk moment sluiten door de instructies in uw accountgedeelte te volgen. Als u problemen tegenkomt, kunt u contact opnemen met uw Customer Care-team, die dit voor u kan doen. U kunt uw account, met inbegrip van eventuele Aankopen, dan vanaf de werkdag na het verzoek om sluiting niet meer gebruiken. Alle termijnen van het Membership blijven voor de resterende periode van de looptijd verschuldigd en betaalbaar.

Na sluiting van uw account ontvangt u een bevestigingsmail.

 • Intellectueel Eigendom

8.1 Inhoud die we op de Diensten verspreiden

Alle namen, merken, logo’s, grafieken, foto’s, animaties, video’s, teksten van de Diensten en over het algemeen alle inhoud die op de Diensten worden weergegeven, zijn ons exclusieve intellectuele eigendom of worden door ons in licentie gegeven of beheerd, en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of doorgegeven zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen hierop gerechtelijke stappen ondernemen.

De aan u verleende gebruiksrechten zijn beperkt tot privé- en persoonlijk gebruik als onderdeel van, en zolang, u een account bij ons heeft. Elk ander gebruik door u is verboden. U mag inhoud die door andere deelnemers is geproduceerd ook niet kopiëren, reproduceren of anderszins hiervan gebruikmaken, anders dan strikt voor persoonlijke en privédoeleinden.

Het is u verboden om, onder andere, inhoud, pagina’s of computercodes van de Dienst op welke manier dan ook te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, uit te zenden, door te sturen, te wijzigen, commercieel te exploiteren en/of te verspreiden. Wij kunnen hierop gerechtelijke stappen ondernemen.

8.2 Door deelnemers verspreide inhoud

Door een account te hebben en onze Diensten te gebruiken, en zolang u een account bij ons heeft, verleent u ons wereldwijde toestemming tot gebruik van de intellectuele-eigendomsrechten die voortvloeien uit de inhoud die door u wordt geleverd (informatie, afbeeldingen, beschrijvingen, zoekcriteria, opnames, enz.) in verband met uw gebruik van de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot uw profiel en interacties met andere gebruikers. Deze toestemming houdt specifiek het recht in dat wij de door u geleverde inhoud op alle of een deel van de Diensten kunnen reproduceren, weergeven, uitzenden, wijzigen, aanpassen (om te voldoen aan het grafische handvest van de Diensten en/of om deze compatibel te maken met de technische functionaliteiten of de formaten die door de betreffende media worden ondersteund), vertalen, digitaliseren, gebruiken voor de doelen van de Diensten en/of in sublicentie kunnen geven, in onze e-mails en notificaties aan andere gebruikers of andere mededelingen in verband met de Diensten, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving.

 • Garanties, Aansprakelijkheid en Vrijwaring

9.1 Onze verplichtingen in verband met uw gebruik van de Diensten

Wij sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit in verband met gebeurtenissen van welke aard dan ook die zich kunnen voordoen tussen u en andere gebruikers tijdens online interacties of in ‘real life’, tijdens persoonlijke interacties.

Wij controleren de werkelijke identiteit van gebruikers niet als zij zich voor de Diensten inschrijven. Verder controleren noch beoordelen wij uitputtend enige inhoud die gebruikers op eigen verantwoordelijkheid op de Diensten kunnen publiceren of uploaden. Foto’s en profielbeschrijvingen worden gecontroleerd voordat zij op de Diensten worden verspreid.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of onnauwkeurigheid van de informatie en inhoud die door u of door andere gebruikers is geleverd, noch voor de gevolgen die voortvloeien uit uw of hun gebruik van deze informatie en inhoud. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor door u of andere gebruikers verspreide inhoud die mogelijkerwijs inbreuk maakt op de rechten van een of meer andere gebruikers of enige derde.

9.2 Werking van de Diensten

Onze diensten worden ‘as is’ geleverd. Wij garanderen niet dat u deze kunt gebruiken als uw hardware of apparaat niet goed werkt, als uw internetprovider geen passend serviceniveau biedt of als uw hardware of apparaat geen volledig functionerende internetverbinding heeft.

De werking van de Diensten kan tijdelijk worden onderbroken in verband met onderhoud, updates, veiligheidsmaatregelen of technische verbeteringen, of om inhoud en/of de presentatie daarvan bij te werken. Indien mogelijk zullen we u op de hoogte brengen voordat gepland onderhoud of updates plaatsvinden die van invloed kunnen zijn uw gebruik van de Diensten. Sommige functionaliteiten kunnen ook permanent worden uitgeschakeld indien dit om veiligheidsredenen is vereist.

9.3 Platforms van Derden

Wij hebben geen enkele zeggenschap over Platforms van Derden waarnaar u van tijd tot tijd vanaf onze Diensten kunt worden doorgestuurd. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor de inhoud van Platforms van Derden noch voor advertenties, producten, functies, diensten of andere elementen die beschikbaar zijn op of voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke Platforms van Derden. Het gebruik van Platforms van Derden wordt geregeld door hun eigen voorwaarden.

 • Veiligheid

Door gebruik te maken van de Diensten gaat nu ermee akkoord redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer u met andere gebruikers communiceert, in het bijzonder als u besluit om buiten de Diensten om te communiceren of om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Bovendien gaat u ermee akkoord onze Veiligheidstips te lezen en deze te allen tijde te volgen wanneer u onze Diensten gebruikt en interactie heeft met andere gebruikers. Als u vertrouwelijke of gevoelige informatie, zoals persoonsgegevens (achternaam, postadres, e-mail, telefoonnummer) of financiële informatie (bijvoorbeeld creditcard- of bankrekeninggegevens), plaatst en/of aan andere gebruikers bekendmaakt, dan doet u dat volledig op eigen risico.

 • Algemene aansprakelijkheid

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving zijn we alleen verantwoordelijk voor de directe schade die door ons wordt veroorzaakt als we de Diensten niet overeenkomstig deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving leveren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die een gebruiker heeft geleden als deze uitsluitend door de laatste wordt veroorzaakt of als wij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of onze wettelijke verplichtingen niet hebben overtreden. Wij beperken of sluiten onze aansprakelijkheid jegens gebruikers op geen enkele manier uit indien dit in strijd zou zijn met de wet.

Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij leveren de Diensten alleen voor thuis- en privégebruik en commercieel gebruik van onze Diensten is strikt verboden, zoals hierboven uiteengezet. U bent volledig aansprakelijk jegens ons als u, in strijd met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Diensten voor commerciële of zakelijke doelen gebruikt.

In het geval dat wij of de Groep aansprakelijk worden gesteld vanwege een overtreding door u van een van uw wettelijke of contractuele verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, moet u ons en/of de Groep schadeloosstellen en vrijwaren van schade, kosten of invorderingen die hiertegen worden gelast als gevolg van of voortvloeiend uit een dergelijke overtreding.

 1. Persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 1. Wijzigingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Diensten

Wij kunnen de inhoud en/of functies van een van de Diensten en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment bijwerken of wijzigen. Dit betekent dat we van tijd tot tijd nieuwe productkenmerken of verbeteringen kunnen toevoegen of bepaalde functies kunnen verwijderen of wijzigen.

U dient regelmatig te controleren of u meest recente versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden hanteert. Als de wijzigingen wezenlijke veranderingen van uw rechten of plichten behelzen, zullen wij ernaar streven u vooraf met redelijke middelen van de wijzigingen van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden op de hoogte te brengen. Echter, als dergelijke wijzigingen wezenlijke gevolgen hebben voor een product of dienst waarvoor u op de Diensten heeft betaald, zullen we ernaar streven die dienst onder dezelfde (eerdere) Algemene Gebruiksvoorwaarden aan u te blijven leveren tot het einde van de looptijd van de Aankoop. Als u deze Aankoop in enige daaropvolgende verlengingsperiode blijft gebruiken of een nieuwe Aankoop doet, zullen vanaf dat moment de herziene Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de herziene Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 1. Notificaties en Dienstberichten

Door gebruik te maken van de Diensten stemt u ermee in dat wij u belangrijke berichten over uw account of de Diensten te sturen. Deze berichten kunnen direct op Diensten worden gedeeld, via app-meldingen of andere middelen die aan uw account gekoppeld zijn, zoals e-mail. Controleer uw Instellingen om na te gaan welke soorten berichten u van ons ontvangt. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen aansprakelijkheid hebben met betrekking tot of ten gevolge uw nalatigheid om te zorgen voor correcte contact- of andere gegevens, inclusief, maar niet beperkt tot, het niet ontvangen van essentiële informatie of notificaties.

 1. Afdwingbaarheid

Als een of meer bepalingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden onder toepasselijke wet- of regelgeving of als gevolg van een definitieve uitspraak door een bevoegde rechtbank of autoriteit niet afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, voor zover dit door wetten, regelingen of toepasselijke gerechtelijke uitspraken is toegestaan.

 1. Overdracht

Al onze rechten en plichten onder deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn door ons vrij overdraagbaar in verband met een fusie, acquisitie, bedrijfsverkoop of overdracht van activa, of van rechtswege of anderszins, met dien verstande dat we ernaar streven te zorgen dat uw rechten en plichten door een dergelijke transactie onaangetast blijven.

 1. Verzoeken en Klachten

Voor alle verzoeken of klachten met betrekking tot uw gebruik van de Diensten kunt u de Helppagina raadplegen. Als u meer hulp nodig heeft, kunt u per e-mail contact opnemen met uw Customer Care-team op:

 

 1. Toepasselijke wetgeving – Geschillen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, uitgelegd en toegepast in overeenstemming met de Franse wetten, tenzij dwingend consumentenrecht in het land waar u woont anders voorschrijft.

In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen, is Meetic aangesloten bij de dienst van de E-commerce Mediator van de FEVAD (Federatie van e-commerce en verkoop op afstand) waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 60 Rue La Boétie – 75008 Parijs – http://www.mediateurfevad.fr. Er kan enkel een beroep worden gedaan op de dienst van de bemiddelaar indien de consument zich vooraf schriftelijk tot Meetic heeft gewend en er geen minnelijke schikking kon worden getroffen voor een consumentengeschil tussen de partijen. Om te weten hoe u contact kunt opnemen met de bemiddelaar, klik hier. Het Lid of de Abonnee kan zijn of haar klachten ook indienen op het platform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie online is gezet op het volgende adres: “http://ec.europa.eu/consumers/odr/”. De Europese Commissie zal de klacht van het lid overdragen aan de bevoegde nationale bemiddelaars.

Gebruikers kunnen klachten indienen op het online platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De Europese Commissie draagt de klacht van de gebruiker over aan de bevoegde nationale mediators.

In overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op bemiddeling moet u, voordat u een verzoek tot bemiddeling indient, het geschil schriftelijk aan ons voorleggen om te proberen tot een minnelijke schikking te komen.

In het geval dat in een geschil met betrekking tot de Algemene Gebruiksvoorwaarden geen minnelijke schikking bereikt kan worden, zijn de rechtbanken bevoegd van het land waar u woont. Dit geldt voor de lidstaten van de Europese Economische Ruimte het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

 1. Over ons

De Diensten die met toepassing van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door Meetic worden geleverd, worden geëploiteerd door Meetic, Société par Actions Simplifiée [Vereenvoudigde Vennootschap op aandelen] met een maatschappelijk kapitaal van 2.134.028,52 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 439 780 339 (intracommunautair btw-nummer: FR88439780339), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 53, rue de Châteaudun – 75009 Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door zijn Voorzitter en hoofdredacteur voor Platforms.

De diensten worden gehost op de servers van de Groep.